Image
Image
Image
Image
Image

NAJNOVIJE

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada jagoda

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada jagoda obuhvataju podršku programima, koji se odnose na: 1) podsticaje za nabavku sadnica, 2) podsticaje za pripremu zemljišta, 3) podsticaje za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje...

Kako uzeti pod zakup ili na korišćenje...

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini se daje u zakup i na korišćenje po osnovu prava prečeg zakupa i putem javnog nadmetanja. Pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta mogu ostvariti: lica koja...

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i...

U prilogu  se možete informisati o aktuelnim konkursima za poljoprivredne proizvođače.

Mere opreza pri radu sa pesticidima?

Pod pesticidima podrazumevamo proizvode hemijskog ili biološkog porekla koji su namenjeni zaštiti ekonomski značajnih biljaka i životinja od korova, bolesti, štetnih insekata, grinja i drugih štetnih organizama. Često se postavlja pitanje...

eAgrar

Platforma e-Agrar, koju će od februara uvesti Ministarstvo poljoprivrede, trebalo bi da olakša poljoprivrednicima registraciju gazdinstava i podnošenje zahteva za subvencije. Poljoprivrednik u kratkom roku može da podnese zahtev, da...

Izmenjeni pravilnik o uvozu vina iz EU: Šta to...

Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku primenjuje se od 1. januara, a doneo ga je ministar finansija 27....

Potrebna dokumentacija za podnošenje prijava za...

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave je sledeća: Uz elektronski obrazac prijave podnosilac, u elektronskoj formi, neposredno u okviru softverskog rešenja Projekta Konkurentna poljoprivreda Srbije prilaže: 1) uverenje o izmirenim dospelim obavezama...

Javni poziv za podnošenje zahteva za...

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR Pozivaju se sva zainteresovana fizička, pravna lica i preduzetnici na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju...

Malo gajene ratarske kulture - Krupnik (Spelta)

Krupnik (Triticum spelta L.  ili Triticum aestivum ssp.spelta (L.) Thell.) predstavlja plevičastu formu žita  koja je gajena od najstarijih vremena. Prvi pisani tragovi u kojima se pominje krupnik se nalaze...

Azot u ishrani biljaka

Ishrana biljaka predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mera u  biljnoj proizvodnji. U okviru ishrane đubrenje azotom predstavlja najveći izazov. Kao gradivni elemenat azot ulazi u sastav proteina ,nukleinskih kiselina , hlorofila ...

Analiza zemljišta

Đubrenje predstavlja važnu agrotehničku meru, a govoriti o đubrenju bez predhodno urađene analize zemljišta i nema mnogo smisla. Analiza zemljišta je preduslov pravilne ishrane bilja.Na taj način saznajemo sadržaj hranljivih materija...

Setva ratarskih kultura

Jedna od osnovnih pretpostavki visokog prinosa je optimalni broj biljaka po jedinici površine. Mnogi neuspesi u proizvodnji dešavaju se najčešće zbog propusta u setvi , pošto se oni uglavnom ne...

Proizvodnja lucerke

Lucerka se u ishrani domaćih životnja može koristiti u zelenom stanju ispašom i košenjem, kao seno, silaža i brašno. Bogata je proteinima  To je višegodišnja kultura koja ostaje na istoj...

Nove sorte i klonovi vinove loze

U Sremskim Karlovcima, vekovnoj metropoli vinove loze i vina, pre 70 godina,osnovan je Pokrajinski zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo. Od 1959. godine, Zavod prerasta u Institut za vinogradarstvo i voćarstvo,...

Zaštita mladih zasada od zečeva

Poslednjih nekoliko godina štete koje zečevi prave u mladim višegodišnjim zasadima su sve veće. Najveća opasnost mladim zasadima preti u toku zimskih meseci, mada intezitet napada može biti visok i...

Metode gajenja i korišćenja solitarnih pčela

U procesu sakupljanja polena solitarne pčele vrše ukršteno oprašivanje, što omogućava kvalitetniji i veći rod voća.Najveću korist od pčela imaju one voćne vrste i sorte koje su samobesplodne i autoinkompatibilne,...

Zašto povijamo ili savijamo grane u mladim...

Povijanje grana je pozitivna pomotehnička mera koja se uvek isplati-primenjuje se isključivo u mladim zasadima. Za razliku od dosadašnjeg pristupa, smatra se da granu treba saviti! Povijanjem se skeletne grane postavljaju tako...

Koje su nove zakonske regulative u cilju zaštite...

U Srbiji oko 20.000 pčelara uzgaja oko 1,3 miliona pčela koje godišnje proizvedu oko 7.000 tona meda, što znači da je (u odnosu na 2015-u god.) proizvodnja meda opala za...

STRUČNI SAVETI

Kako suzbiti vilinu kosicu?

Vremenski uslovi u vegetacionoj sezoni 2020/2021 nisu pogodovali  razvoju gajenih biljaka.Na jare i povrtarske  useve nepovoljno su uticali kako raspored i količina padavina, tako i visoke temperature tokom cvetanja i...
Read more

Krompirov moljac (Phthorimaea...

U protekloj sezoni na području Srema registruje se izuzetno visoka brojnost krompirovog moljca, zbog čega dolazi do vrlo velikih ekonomskih šteta. Globalna promena vremena pogoduje razvoju i omogućila je masovniju...
Read more

Integralni pristup suzbijanja...

U plasteničkoj  proizvodnji od 2016. godine, na lokalitetu Ruma, registrovani su simptomi prisustva nematoda na korenu paradajza, paprike i krastavca. Čupanjem biljaka uočeno je zaostajanje korena u porastu i prisustvo...
Read more

Viroze pšenice i ječma

Svake godine u usevima pšenice početkom proleća se uočavaju simptomi mozaika, žute crtičavosti ili šarenila lišća.Do ovih promena može doći i usled abiotskih promena, nedostatka azota, kalijuma ili gvožđa, oštećenja...
Read more

Žičari (Elateridae)

Žičari kao zemljišne štetočine značajni su u proizvodnji korenasto-krtolastih biljaka i ratarskih useva u polju i zatvorenom prostoru. Veoma su polifagni i hrane se semenom, korenom i podzemnim organima biljaka....
Read more

Suzbijanje glodara

Poslednjih godinana na pojedinim poljoprivrednim površinama Srema došlo je do prenamnoženja i vrlo visoke brojnosti poljskih glodara i pored primenjenih hemijskih mera zaštite. Blage jeseni i zime bez mrazeva i magle,...
Read more

Proizvodnja lucerke

Lucerka se u ishrani domaćih životnja može koristiti u zelenom stanju ispašom i košenjem, kao seno, silaža i brašno. Bogata je proteinima  To je višegodišnja kultura koja ostaje na istoj...
Read more

Setva ratarskih kultura

Jedna od osnovnih pretpostavki visokog prinosa je optimalni broj biljaka po jedinici površine. Mnogi neuspesi u proizvodnji dešavaju se najčešće zbog propusta u setvi , pošto se oni uglavnom ne...
Read more

Analiza zemljišta

Đubrenje predstavlja važnu agrotehničku meru, a govoriti o đubrenju bez predhodno urađene analize zemljišta i nema mnogo smisla. Analiza zemljišta je preduslov pravilne ishrane bilja.Na taj način saznajemo sadržaj hranljivih materija...
Read more

Azot u ishrani biljaka

Ishrana biljaka predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mera u  biljnoj proizvodnji. U okviru ishrane đubrenje azotom predstavlja najveći izazov. Kao gradivni elemenat azot ulazi u sastav proteina ,nukleinskih kiselina , hlorofila ...
Read more

Malo gajene ratarske kulture...

Krupnik (Triticum spelta L.  ili Triticum aestivum ssp.spelta (L.) Thell.) predstavlja plevičastu formu žita  koja je gajena od najstarijih vremena. Prvi pisani tragovi u kojima se pominje krupnik se nalaze...
Read more

Nove sorte i klonovi vinove...

U Sremskim Karlovcima, vekovnoj metropoli vinove loze i vina, pre 70 godina,osnovan je Pokrajinski zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo. Od 1959. godine, Zavod prerasta u Institut za vinogradarstvo i voćarstvo,...
Read more

Osnova dobrog prijema sadnica...

Pre početka pripreme parcele za sadnju i same sadnje potrebno je precizno odrediti granice parcele. Najbolje je da to uradi licencirani geometar i da prilikom uvođenja u posed budu prisutni...
Read more

Navodnjavanje višegodišnjih...

U našoj zemlji navodnjavanje višegodišnjih zasada trebalo bi biti obavezno, jer je suša postala redovna pojava i sve više utiče na smanjenje prinosa i kvalitet plodova. Smatra se da je...
Read more

Đubrenje višegodišnjih...

Za osiguranje dobre ishrane u zemljište treba uneti sva neophodna esencijalna hraniva posebno azot, fosfor, kalijum, kalcijum, magnezijum, sumpor, gvožđe, bor, cink, mangan, bakar, molibden… Pre unošenja ovih elemenata, treba analizom...
Read more

Koliko moraju biti udaljene...

Šta je po zakonu? Susedskim pravima koja se bave razgraničenjem nepokretnosti određeno je da se ograde, brazde, međe, kanali i slične pregrade koje se nalaze između susednih zemljišta, nalaze  u zajedničkoj svojini...
Read more

Koje su nove zakonske...

U Srbiji oko 20.000 pčelara uzgaja oko 1,3 miliona pčela koje godišnje proizvedu oko 7.000 tona meda, što znači da je (u odnosu na 2015-u god.) proizvodnja meda opala za...
Read more

Zašto povijamo ili savijamo...

Povijanje grana je pozitivna pomotehnička mera koja se uvek isplati-primenjuje se isključivo u mladim zasadima. Za razliku od dosadašnjeg pristupa, smatra se da granu treba saviti! Povijanjem se skeletne grane postavljaju tako...
Read more

Metode gajenja i korišćenja...

U procesu sakupljanja polena solitarne pčele vrše ukršteno oprašivanje, što omogućava kvalitetniji i veći rod voća.Najveću korist od pčela imaju one voćne vrste i sorte koje su samobesplodne i autoinkompatibilne,...
Read more

Zaštita mladih zasada od...

Poslednjih nekoliko godina štete koje zečevi prave u mladim višegodišnjim zasadima su sve veće. Najveća opasnost mladim zasadima preti u toku zimskih meseci, mada intezitet napada može biti visok i...
Read more

Organska proizvodnja od...

Uvod u organsko voćarstvo Iskustva koja želimo da podelimo sa vama u narednim poglavljima su jedinstvena i protkana sa mnogo truda i ljubavi prema voćarstvu i svim vrednostima koje proizvodnja u...
Read more

Umnožavanje pčelinjih...

Odlazak jednog dela pčela, trutova i matice iz nekog društva, radi formiranja nekog drugog društva naziva se rojenje. To je prirodna borba pčela za , produženje vrste , opstanak i...
Read more

Majska bolest pčela

Majska bolest se najčešće javlja u pčelinjim društvima tokom meseca maja, te je tako i dobila ime. Najviše pogađa mlade pčele, starosti 7-14 dana.Bolest ima akutni tok, pojavljuje se naglo...
Read more

Grabež pčela

Grabež pčela je pojava koja nastaje kada jedno ili više pčelinjih društava napadne jednu košnicu u cilju otimanja hrane iz nje. Najčešće nastaje kada nema dovoljno prirodne hrane u okruženju....
Read more

Akutna paraliza pčela

Akutna paraliza pčela je bolest pčela koju prouzrokuje virus iz roda Enterovirusa- Picorna viridae. Najčešće se javlja u pčelinjacima u toku zimskog perioda mirovanja, kada zaražene pčele dođu u kontakt...
Read more

Kako pripremiti pčele za...

Početkom septembra, dok su dnevne temperature još uvek relativno visoke,  potrebno je početi sa pripremom pčelinjeg društva za predstojeću zimsku sezonu, da bi pčelinje društvo što lakše podnelo ovaj period...
Read more

Safolk rasa ovaca

Safolk je engleska rasa ovaca sa kratkom vunom. Pripada tovnim rasama ovaca i smatra se najboljom tovnom rasom na svetu. Ovo je najpogodnija rasa za uzgoj u tkzv. komercijalnom ovčarstvu,...
Read more

Zašto matičiti goveda?

Govedarstvo je u Srbiji jedna od najvažnijih poljoprivrednih grana. U okviru govedarstva, najvažnija su dva sektora: Proizvodnja mleka Proizvodnja mesa Oba sektora imaju visok potencijal za unapređenje proizvodnje. Stanje u govedarstvu u Srbiji...
Read more

Uslovi za proizvodnju sira na...

Da bi gazdinstvo moglo da se bavi proizvodnjom i prodajom sira na sopstvenom gazdinstvu mora biti upisano u poseban Registar malih proizvođača, zbog kontrole veterinarske inspekcije i olakšanih uslova poslovanja. U...
Read more

Prednosti uzgoja Limuzin...

Limuzin rasa goveda vodi poreklo iz Francuske pokrajine Limousine, po kojoj je i dobila ime. Reč je o veoma otpornoj rasi goveda, dobro aklimatizovanoj na oštrije klimatske uslove, što znači...
Read more
Load More

Search